Bale

Okulumuzda bulunan dans ve bale salonlarında öğrencilerimiz bale, halk oyunları, modern dans çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilere vücut esnekliğini kazandırmak, ekip ruhu ve sorumluluk bilinci vermek, ritim duygusu edindirmek amacıyla programlanmış bale, modern dans, halk oyunları ve Latin dansları derslerinin uygulandığı birimlerde öğrenciler, kendilerini beden dilleri ile ifade etme olanağı bulurlar. Atatürk Kültür Merkezi, 800 kişilik kapasitesiyle okul içinde ve dışında olmak üzere tiyatro, konser, dans gibi birçok kültürel alanlarda hizmet vermektedir. Böylece öğrencilerimizin sanatsal, kültürel ve estetik bakış açıları zenginleşmektedir.